Nabór

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

ogłasza nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:

  • krawiec 73105 – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (MOD.03.)
  • elektryk 741103 – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.02.)
  • kucharz 512001 – przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02.)
  • elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (MOT.02.)
  • mechanik pojazdów samochodowych 723103 – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05.)
  • ślusarz 722204 – wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MEC.08.)

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać pocztą e-mail lub dostarczyć do sekretariatu centrum.

Formularz zgłoszenia na kurs

Skip to content